ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 21 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2018 ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ៖ 077662291 - 015769791
ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 21 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2018
ទំនាក់ទំនង ៖ 077662291 - 015769791

ឡើងឡូយម៉ង! « ខុសជំនាន់» cover ថ្មីបែបរីមិច និងរ៉េប (វីដេអូ)

. ចង់ស្វែងរកការងារសូមចុចទីនេះ www.pelprek.com

« ខុសជំនាន់» បទល្បីបែបមនោសចេតនាផ្ទុះខ្លាំងដែលប្រិយមិត្តធ្លាប់ស្តាប់នោះ ឥឡូវមានចេញcoverថ្មី បែបរីមិចផងរ៉េបផង។ចង់ដឹងថាបទដែលcoverថ្មីនេះ ឡូយប៉ុណ្ណា សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

ពាក្យទាក់ទង ៖
 

មតិយោបល់