ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 08 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2021 ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ៖ 077662291 - 015769791
ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 08 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2021
ទំនាក់ទំនង ៖ 077662291 - 015769791

Khmer traditonal silk of somput chong kben and Sbai

. ចង់ស្វែងរកការងារសូមចុចទីនេះ www.pelprek.com

Thanks 🙏 for loving Khmer 🇰🇭 traditonal costume with Khmer traditonal silk of somput chong kben and Sbai. Original 🇰🇭❤️
Admn_TS

Khmer traditonal silk of somput chong kben and Sbai

Source: Asean Heritage & History

ពាក្យទាក់ទង ៖
 

មតិយោបល់