ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 26 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2020 ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ៖ 077662291 - 015769791
ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 26 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2020
ទំនាក់ទំនង ៖ 077662291 - 015769791

ទស្សនានាយពាក់មី live វីដេអូ ឲ្យប្រពន្ធមើលជាភស្តុតាង កុំឲ្យចោទថានាំស្រីដើរលេង

. ចង់ស្វែងរកការងារសូមចុចទីនេះ www.pelprek.com

នាយពាក់មី បាន live វីដេអូ ឲ្យប្រពន្ធមើលជាភស្តុតាង ខណៈចុះមកធ្វើការតាមខេត្តតែម្នាក់ឯង មិនបានយកប្រពន្ធកូនទៅជាមួយ។នៅក្នុងវីដេអូនាយពាក់មីបាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ប្រពន្ធនិងថតពីទេសភាពជុំវិញខ្លួនបង្ហាញប្រពន្ធកុំឲ្យចោទប្តីមកដើរលេងជាមួយស្រីក្មេង បានជាមិនយកប្រពន្ធនិងកូនមកជាមួយ។ចង់ដឹងថានាយពាក់live វីដេអូបង្ហាញប្រពន្ធអ្វីខ្លះ តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

ពាក្យទាក់ទង ៖
 

មតិយោបល់