ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 26 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2020 ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ៖ 077662291 - 015769791
ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 26 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2020
ទំនាក់ទំនង ៖ 077662291 - 015769791

ពាក់មី៖ ខ្ញុំប្រហែលអាចគ្រប់គ្រងផេកចាស់វិញបានហើយ (វីដេអូ)

. ចង់ស្វែងរកការងារសូមចុចទីនេះ www.pelprek.com

ពាក់មីបានlive Video ក្នុងផេកថ្មីរបស់ខ្លនដោយបាននិយាយថា «ខ្ញុំប្រហែលអាចគ្រប់គ្រងផេកចាស់វិញបានហើយ ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំស្ថិតជា editor តែប៉ុណ្ណោះ»។ចង់ដឹងច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

ពាក្យទាក់ទង ៖
 

មតិយោបល់