ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 26 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2018 ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ៖ 077662291 - 015769791
ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 26 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2018
ទំនាក់ទំនង ៖ 077662291 - 015769791

«ដូច្នឹងផង!» វគ្គថ្មីប្តីគេមកទាន់ ចេះរកនឹកឃើញកុំអីស៊យបាត់ មើលចប់បានដឹង (វីដេអូ)

 
. ចង់ស្វែងរកការងារសូមចុចទីនេះ www.pelprek.com

«ដូច្នឹងផង!» វគ្គថ្មីប្តីគេមកទាន់ ចេះរកនឹកឃើញកុំអីស៊យបាត់ មើលចប់បានដឹង។ចង់ដឹងច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

ពាក្យទាក់ទង ៖
 

មតិយោបល់