ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 26 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021 ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ៖ 077662291 - 015769791
ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 26 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021
ទំនាក់ទំនង ៖ 077662291 - 015769791

ស្ថាបត្យករ Jørn Utzon៖ Sydney Opera House ស្នាដៃតែមួយដែលគេទទួលស្គាល់ក្នុងមួយជីវិត

. ចង់ស្វែងរកការងារសូមចុចទីនេះ www.pelprek.com

លោក Jorn Utzon គឺជាស្ថាបត្យករជនជាតិ ដាណឺម៉ាក កើតនៅថ្ងៃទី ៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩១៨ និងបានស្លាប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨ គឺក្រោយប្រាំឆ្នាំបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានពាន The Pritzker Architecture Prize នៅឆ្នាំ២០០៣។

ភាគច្រើននៃគម្រោងរបស់លោក ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសដាណឺម៉ាក ដែលជាប្រទេសដើមកំណើត ប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាស្ថាបត្យករដែលល្អនោះទេ ទើបដល់ឆ្នាំ១៩៥៩ ទើបគេទទួលស្គាល់លោកថាជាស្ថាបត្យករដែលមានស្នាដៃល្អ ក្នុងគម្រោងចាប់ផ្តើម នៅទីក្រុងស៊ីដនី ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺ Sydney Opera House ដែលជាស្ថាបត្យកម្មផុសឡើងនៅមាត់សមុទ្រ។ ប៉ុន្តែគាត់មិនបាន មើលការសាងសង់នេះជាស្ថាពរនោះទេនៅឆ្នាំ១៩៧៣ ដែលគាត់បានចាកចេញពី ប្រទេសអូស្រ្តាលីនៅឆ្នាំ ១៩៦៦ ដោយសារតែគាត់មានភាពជូរចត់ជាមួយមន្ត្រីអូស្ត្រាលី ដែលទាក់ទងទៅនឹងការ ចំណាយ និងកាល វិភាគនៃការសាងសង់នេះ។

ស្នាដៃចំបងៗរបស់លោក
• Water tower in Svaneke, Bornholm, Denmark, 1949–51
• Architect’s own house, Hellebæk, Denmark, 1950–52
• Middelboe house, Holte, Denmark, 1953–55
• Kingo Houses, Helsingør, Denmark 1956–60
• Elineberg Housing, Helsingborg, Sweden, 1954–66. (Built by Swedish partners Erik and Henry Andersson.)
• Planetstaden housing project in Lund, Sweden, 1956–58. (Built by Swedish partners Erik and Henry Andersson.)
• Sydney Opera House, Sydney, Australia, 1956–73
• Fredensborg Houses, courtyard housing in Fredensborg, Denmark, 1959–63. (Built by Dansk Samvirke)
• Melli Bank, University of Tehran Branch, Tehran, Iran, 1959–60 archnet page & Visit this project in Contemporary Architecture of Iran’official website (with Hans Munk Hansen)
• Hammershøj Care Centre, Helsingør, Denmark, 1962–66. Built by Birger Schmidt.
• Bagsværd Church, Bagsværd, Denmark, 1968–76
• Espansiva building system, pre-fabricated single-family houses, Denmark, 1969
• Can Lis, Architect’s own house, Majorca, Spain, 1971–73
• National Assembly of Kuwait, Kuwait City, Kuwait, 1972–84 (with Jan Utzon)
• Paustian Furniture Store, Copenhagen, Denmark, 1985–87
• Can Feliz, Majorca, Spain, 1991–94
• Skagen Odde Nature Centre, Skagen, Denmark, 1989 (completed by his son Jan Utzon in 1999–2000)
• Utzon Center, Aalborg, 2008 (with Kim Utzon)

ពានរង្វាន់ធំៗដែលលោកទទួលបាន
• 1967 C. F. Hansen Medal
• 1973 RAIA Gold Medal from the Royal Australian Institute of Architects
• 1978 RIBA Royal Gold Medal
• 1980 The Daylight and Building Component Award
• 1982 Alvar Aalto Medal
• 1987 Nykredit Architecture Prize
• 1992 Sir John Sulman Medal
• 1992 Wolf Prize
• 1998 Sonning Prize
• 2003 Pritzker Prize

 

មតិយោបល់