ថ្ងៃ ពុធ ទី 23 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2021 ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ៖ 077662291 - 015769791
ថ្ងៃ ពុធ ទី 23 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2021
ទំនាក់ទំនង ៖ 077662291 - 015769791

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងសាងសង់អាគារស្នាក់ការថ្មី លើទីតាំងបច្ចុប្បន្ន នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ

. ចង់ស្វែងរកការងារសូមចុចទីនេះ www.pelprek.com

អាគារស្នាក់ការថ្មីនេះ ត្រូវបានរចនាឡើង តាមលំនាំប្រាសាទភ្នំ ដែលបង្ហាញពីវប្បធម៌ខ្មែរយើង ហើយបង្ហាញពីភាពរឹងមាំ ទំនើប និងការរីកចម្រើនវិស័យធនាគារ នាពេលបច្ចុប្បន្ន។
រូបភាព គម្រោងសាងសង់អាគារស្នាក់ការថ្មី និងរូបពីការវិវត្តន៍អាគារស្នាក់ការចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៥៤ មក ដល់បច្ចុប្បន្ន។

ធានាគាជាតិនៃកម្ពុជា

ធានាគាជាតិនៃកម្ពុជា

ធានាគាជាតិនៃកម្ពុជា

ធានាគាជាតិនៃកម្ពុជា

ធានាគាជាតិនៃកម្ពុជា

ធានាគាជាតិនៃកម្ពុជា

ប្រភព៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

 

មតិយោបល់