ក​ញ្ញា​ ​ម៉ូ​ក​តា​ ​ម៉ា​ត​ថា​ណា គឺ​ជា​កូន​កាត់​ខ្មែរ​ ឥណ្ឌា ​ទើប​តែ​​លេច​មុខ​ក្នុង​ឆ្នាំ​​​​២០១៧​ទេ​​​ ហើយ​សមិទ្ធផល​ការងារ​ក៏​មិនទាន់​បន្សល់...