តួ​ឯក​ប្រុស​ភាព​យន្ត​រឿង​ “ហ្លួង​ព្រះ​ស្ដេច​កន​” លោក​ រស់ សោភ័ណ ​បាន​លើក​ឡើង​រឿង​អភូតហេតុ​នៅ​ក្នុង​ពិធី​សន្និសីទ​កាសែត​ កាល​ពី​ថ...