ភ្នំពេញ៖ តារាសម្តែងប្រុសលឹម ជាឡាយ ស្រាប់តែលេចចេញវត្តមានស្និទ្ធិស្នាលប្លែកជាមួយតារាស្រី គៀត សុវណ្ណាឡាង ក្រោយពីពួកគេបានសម្តែងរួមគ្នាក្នុងភាពយន...