(ភ្នំពេញ)៖ ផលិតកម្ម Galaxy Navatra បានបញ្ចេញនូវ MV បទចម្រៀងថ្មីរបស់តារាចម្រៀងរ៉េបវ័យក្មេងគឺលោក Tempo ដោយមានចំណងជើងថា «វាលខ្នង» ខណៈដែល MV បទច...