ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Thai Airways គឺជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ឈានមុខគេមួយរបស់ប្រទេសថៃ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុង...